Osastot

Hattulan VPK:lla on kolme osastoa. Hälytysosasto, nuoriso-osasto ja yleinen osasto, johon kuuluu myös naisosasto.

Hälytysosasto

Hälytysosaston tärkein tehtävä on  pitää yllä valmiutta hälytystehtäviin ja toiminta hälytystehtävissä.

Nuoriso-osasto

Nuoriso-osaston tarkoituksena on turvata palokuntatyön jatkuvuus ja saada aikaan myönteinen suhtautuminen palokuntatoimintaan. Koulutuksellisena tavoitteena on antaa nuorille valmius toimia itsenäisesti, oikein ja turvallisesti kaikissa tilanteissa.

Yleinen osasto

Yleisen osaston  tärkein tehtävä on muiden osastojen tukeminen ja palokunta-aatteen ylläpito.